Uitleg over opstellingen

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Een opstelling, ook wel systemisch werk genoemd, is een helder middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en ook daadwerkelijk ruimte voor verandering te creëren.                Een opstelling vindt plaats met een begeleider en een beperkt aantal deelnemers, vraagstellers en meerdere representanten.

Je kunt dus op twee manieren deelnemen                                                                                                                                                                                                        Als representant; Je krijgt hierbij de gelegenheid om -als je dat wilt- mee te doen in een of meer opstellingen als representant.                                                 Je zult merken dat je automatisch ‘mee resoneert’ met de energie van de opstellingen. Ook als je de eerste keer alleen wilt kijken is dat prima.               Je kunt zo even wennen aan ons als opstellers, aan de ruimte, aan de groep en wat een opstelling is en met je doet.

Als vraagsteller; We werken dan samen jouw vraag/thema uit in je eigen opstelling.                                                                                                                         Het resultaat van een opstelling is altijd een verheldering van thema’s die er bij jou spelen.                                                                                                          Balans, inzicht, kracht, energie, rust zijn woorden die hierbij horen.

Wat kun je zoal opstellen?

Vragen met betrekking tot o.a. gezin van herkomst, werksituaties, relaties,    vriendenkring.                                                                                                                De begeleider neemt een kort interview af om wat meer informatie over de situatie te krijgen. Vervolgens doet de begeleider een voorstel voor de op te stellen representanten. Representanten staan over het algemeen voor personen, maar ze kunnen ook staan voor een thema, een verlangen…

En dan………?  

De vraagsteller kiest personen uit de aanwezigen wie de door de begeleider gekozen onderwerpen of mensen gaan representeren.

Aan de representanten wordt gevraagd om informatie over hun ervaring; wat beleven ze (fysiek, emotioneel en relationeel) op de plek waar ze staan. Doordat de representanten invloed op elkaar hebben komt er beweging in het veld. Wellicht wil de representant ook ergens anders staan of bewegen of staat hij of zij juist vastgenageld aan de grond.

Het wordt zichtbaar hoe – volgens het innerlijk beeld van de vraagsteller- de relaties zijn, bijvoorbeeld op basis van de onderlinge afstanden.                      En onderliggende dynamieken m.b.t. de hulpvraag/het thema komen in beeld zoals bijv.  -is er evenwicht, -verbinding, -ruimte, -wie of wat hoort er bij (of niet), -wie is er belast, -wie of wat ontbreekt er? Enz.

In de setting van deze middag kan er door de begeleider meteen geheald worden op mogelijke blokkades als…….. dit in het belang is van het veld en de vraagsteller. Hierdoor ontstaat er nog meer ruimte voor verandering.                                                                                                                                                                                                                                                                          Achtergrond van de methodiek             

Opstellingen zijn dus een krachtige manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken en hebben een lange termijn uitwerking.            Het bijzondere aan opstellingen is dat we werken met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat we zichtbaar maken met behulp van de opgestelde mensen.

Iedere familie bezit een sterke samenhang, gewenst of niet, er is sprake van een gedeeld veld, niet alleen door de genetische verwantschap, niet alleen in de gemeenschappelijke ervaringen die door de generaties heen hun invloed uitoefenen.                                                                                                        Er is een samenhang die niet direct altijd zichtbaar is maar waarvan het effect bij alle familieleden een werking heeft: het “veld”.

Opstellingen middagen. Waar en wanneer:

Tijdens een middag doen we 3 opstellingen. De groep bestaat uit 10 tot 14 deelnemers, dus niet iedereen doet een eigen opstelling.                                    Van te voren is duidelijk wie er een vraag inbrengen.                                         Voor de andere aanwezigen blijkt dat het bijwonen van de opstellingen en het meedoen als representant veel inzicht geeft in de eigen patronen.             Je krijgt gevoel voor de onderliggende dynamiek, de zogenaamde ‘ziel’: de drijvende kracht in alle systemen.

We beginnen om 14.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur, we eindigen om 17.00 uur (soms enige uitloop).