Het on(der)bewuste bewust maken

Ons doen en laten wordt grotendeels geregisseerd vanuit ons on(der)bewuste. Wat blokkeert in jezelf, in je relatie, je gezin, je werk?

Door middel van een opstelling krijg je inzicht  in wat jou blokkeert en samen gaan we dat oplossen. Dit gebeurt vanuit het bronbewustzijn, de Bron in jezelf. Ik ga in de energie staan van jou of het thema en laat je het probleem zien, waardoor duidelijk wordt wat er blokkeert. De energie van de blokkade wordt weggehaald en vervangen door ondersteunende energie, waardoor heling kan plaatsvinden bij jou/het thema.

Alles is energie, wij ook.
In dit proces gaan we heel diep, naar de basis, de oorsprong van de blokkade.
Als cliënt kijk je naar je eigen verhaal. Op die manier krijg je inzicht in je eigen processen en kun je ervaren hoe dat, wat jou blokkeert, wordt omgezet naar iets positiefs.

Afhankelijk van het thema kunnen één of meerdere sessies nodig zijn.
Aan het eind van een sessie bekijken we of er een vervolgsessie nodig is.

De sessies zijn in Lemmer, St. Nicolaasga, Groningen of Assen:

Voor inlichtingen of het maken van een afspraak kunt u bellen of mailen

Voor gegevens zie >  contact.